คนที่จ่ายเงินให้คุณ

ไม่ได้จ่ายเพราะคุณเก่ง

แต่จ่ายเพราะ คุณช่วยเหลือ

ให้เขา หลุดพ้น จากปัญหา

เริ่มเรียนได้ด้วย

การล๊อกอินผ่าน LINE

คนที่จ่ายเงินให้คุณ

ไม่ได้จ่ายเพราะคุณเก่ง

แต่จ่ายเพราะ คุณช่วยเหลือ

ให้เขา หลุดพ้น จากปัญหา

เริ่มเรียนได้ด้วย

การล๊อกอินผ่าน LINE

หลักสูตร The Eureka of Coaching Program มาตรฐาน ICF

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อการเป็นโค้ชระดับอาชีพตามาตรฐาน ICF

ได้รับ ACTP หรือการรับรองมาตรฐานสูงสุดจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ เมื่อเรียนครบทั้ง 4 หลักสูตร

Leading My Life (LML)

คืนตัวตน ค้นพบความสุข ด้วยหลักสูตรสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และ เป็นหลักสูตรพื้นฐานสู่การเป็น Life Coach

Professional Certified Life Coach (PCLC)

การเป็นโค้ช ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง หลักสูตรเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Life Coaching และปูทางเพื่อการประกอบอาชีพโค้ชที่รับรองตามมาตรฐาน ICF

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนคอร์ส LML แล้วเท่านั้น

PART 1 : เรียนในห้องเรียน 3 วัน

PART 2 : เรียนผ่าน Online 4 เดือน

คอร์สโค้ชมืออาชีพและพัฒนาตนเอง (ขั้นสูง)

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนคอร์ส LML, PCLC แล้วเท่านั้น

ICF Mentor Coaching for ACC/PCC

หลักสูตรเพื่อการสอบเป็นโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐาน International Coach Federation (ICF)
ในระดับ ACC และ PCC

Master Certified Life Coach (MCLC)

หลักสูตรเทคนิค Life Coach ขั้นสูง สู่ระดับ Master Life Coach ที่เหนือกว่า

LINE LOGO SVG Hello