หลักสูตรระยะสั้นและคอร์สออนไลน์

เพื่อการใช้ชีวิตแบบมีความสุข 

เริ่มเรียนได้ด้วย

การล๊อกอินผ่าน LINE

คอร์สยอดนิยม

เลือกคอร์สที่คุณสนใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร​

เกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์
เพื่อการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข

Thailand Coaching Academy (TCA) กลุ่มบริษัท  Jimi The Coach เป็นสถาบันสร้างโค้ชผ่านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ มาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ในขณะที่ยังดำรงมาตรฐาน สากลไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรของสถาบันฯ ได้นำความรู้ และทักษะไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพการเป็นโค้ชและอาชีพอื่นได้ ตามความประสงค์ ของผู้เรียน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความเข้มแข็งให้ตนเอง คนรอบตัว ธุรกิจ และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“เห็นคน และสังคมเป็นนายชีวิตของตัวเอง มีความสำเร็จสมบูรณ์ และอิ่มเอมด้วยทักษะ Life Coaching”

เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเราเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

  • เราเป็นสถาบันที่สร้างความแข็งแรงให้คนด้วยความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริง
  • เราเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
  • เราเป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักในระดับเอเชีย
  • เราเป็นสถาบันที่มีทีมงานอันทรงคุณภาพ มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
  • เราเป็นสถาบันที่ช่วยให้สังคมเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการใช้ทักษะ Life Coaching อย่างถูกต้อง
  • เราเป็นสถาบันที่ยึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • เราเป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Thailand Coaching Academy มีทีมอาจารย์สอนโค้ชที่ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ แต่อาจารย์ทุกท่าน ยังเป็นผู้ที่ดำเนิน ชีวิตด้วยทักษะและความเชื่อแบบ Life Coach อย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะเผยแพร่ทักษะ Life Coaching ให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้สามารถ ดูแลตนเองได้อย่างแข็งแรงเป็นตัวอย่างอย่างสมบูรณ์แบบอันจะส่งผลให้ ครอบครัว ทีมงาน สังคม และประเทศชาติแข็งแรง อย่างยั่งยืนในที่สุด

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi the Coach Group) เป็นที่รู้จักในวงการ Human Resources  & Organization Development, Trainer และ Consultant ในด้านการพัฒนาบุคลากร และวงการ Life Coach & Executive Coach ปัจจุบันเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงที่อยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทย

LINE LOGO SVG Hello